Kardiologia

O LEKARZU

Dr. Karol Kołakowski jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii odbył w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie, w styczniu 2022r. uzyskał tytuł specjalisty kardiologa. Obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat antykoagulacji i występowania skrzeplin w jamach serca przed zabiegami kardiowersji elektrycznej i ablacji.

W pracy w szpitalu skupi się głównie na zagadnieniach związanych z zaburzeniami rytmu serca: kwalifikuję i wykonuję inwazyjne badania elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji podłoża arytmii, sprawuję opiekę nad pacjentami z wszczepionymi urządzeniami: stymulatorami, kardiowerterami-defibrylatorami (ICD, S-ICD) oraz urządzeniami do terapii resynchronizującej (CRT-P, CRT-D). W ramach porad ambulatoryjnych konsultuję pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, omdleniami, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca oraz chorobą wieńcową.

Jest autorem i współautorem oryginalnych prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych branżowych pismach z IF (Cardiovascular Drugs and Therapy,  Polish Archives of Internal Medicine, Kardiologia Polska)

Jestem współautorem „Atlas EKG cz. II Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca”.

Karol Kołakowski

Kardiolog

UMÓW WIZYTĘ